Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi – Geveze

Kayıp iki Kıta Mu ve Atlantis’ten, Maya, Uygur ve Mısır Uygarlıklarına, Yahudilikten, Hıristiyanlık ve İslâm’a Uzanan Masonluk, Ezoterizm ve Batınilik Üzerine Bir Araştırma

Tektanrılı inancın kökleri nerededir?
İlk Tektanrılı Din İnananları Kimlerdir?
Günümüz Semavi Dinlerinin Kökleri Nerededir?

İşte bu araştırma, insanlık tarihinin karanlık günlerinden bu yana inanç sistemlerini derinden etkileyen bir öğretinin, Ezoterik inançların tarihi gelişim süreci içinde ele alınmasından ibarettir. Tektanrılı dinlerin doğumunun yanısıra, akılcı düşünme sisteminin de bugüne ulaşmasını ve günümüzün akıl çağı olmasını sağlayan Ezoterik öğretiler, Tanrı’nın korku değil; sevgi olduğunu, akılcı düşüncenin yanı sıra sezgi gücü ile de ortaya koymaktadüır. Günümüzün en büyük eksikliği bu yüce sevginin cesaretle ortaya konulmamasıdır. İşte bu eserin gerçek amacı sevginin bu en yüce ifadesini, belirli kesimlerin tekelinden çıkartıp geniş kitlelere ulaştırmaktır.

KİTABIN YAZARI

Cihangir Gener

KİTABI ANLATAN SANATÇI

Sanatçılar - Geveze

Sanatçılar – Geveze

1970 İstanbul doğumlu.

İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü mezunu.

Sırasıyla Genç Radyo, Radyo Klas, Number One, Kiss FM, Energy FM, ve Power FM de program yaptı.

Son olarak Virgin Radio da yayına devam ediyor.

Yelken, motosiklet, scuba, fotograf, kızlar, şömine, uyumak, yağlı boya resim, müzik, gitar, özel ilgi alanları.

(44)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.