Asya Çağının Öncüleri / Kemalist Devrim 8 – Doğu Perinçek

Asya Çağının Öncüleri

“Uyanın dünyanın lanetlileri!”

21. yüzyılda dünyanın merkezi Batı değil Doğu olacaktır; dünya Asya Çağına girmiştir. Asya Çağının üç önderini tanımak, çağımızı anlamanın ilk adımıdır. Doğu Perinçek bu çalışmasında, Lenin, Atatürk ve Mao’nun çağ açan büyük eylemlerini ve o pratiklerde geliştirdikleri Asyalı Devrim Teorisini ele alıyor. 20. yüzyıl devrimcilerinin 21. yüzyıl Asya Çağını inşa etme noktasındaki katkılarını inceliyor.

• Asya Çağının İlk Işıkları Ne Zaman ve Nasıl Parladı?
• Bilimsel Sosyalizmin Avrupa ve Asya Çağları
• “Gerici Avrupa İlerici Asya” Gerçeği
• Marx’ın Türk Devrimi Öngörüsü
• Devrimler ve Vatan Savunması
• Mazlum Milletiz; Asyalıyız; Batı’ya Karşı Doğu’nun Safındayız
• Türk Devriminin Köklerindeki Milliyetçilik ve Sosyalizm
• Türk Devrimini Doğu Devrimleriyle Birleştiren Tarihsel Süreç
• Atatürk’ün Stratejik Asya Vasiyeti
• Türkiye’nin Avrasya’daki Öncü Konumu
• Mao Zedung’un 21. Yüzyıla Bıraktığı Miras
• Asya Çağıyla Birlikte Bizleri Nasıl Bir Dünya Bekliyor?

Emperyalizm; insanı, doğayı ve aşkı yıkıma uğratırken, Doğu Perinçek yeni bir devrim dalgasını, ilerici Asya’nın gerici Batı’ya karşı zaferini müjdeliyor!

Kemalist Devrim-8

Doğu Perinçek bu kitabında, Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin hurafeleri ele alıyor.

Osmanlı Devleti, savaşın dışında kalabilir miydi?

Savaşa niçin ve nasıl girdik?

Almanya’yla ittifaktan kaçınabilir miydik?

Dünya Savaşı, Türkiye için bir yıkım mıydı yoksa Kemalist Devrimin başlangıcı mıydı?

Atatürk’ün savaşa ilişkin görüşleri niçin yanlış aktarılıyor?

Perinçek, Kurtuluş Savaşımızın 1914 yılında başladığını tarihsel kanıtlarıyla ortaya koyuyor; Birinci Dünya Savaşı’ndaki vatan savunmasının Türk Devrimi sürecindeki yerini inceliyor ve Kemalist Devrimin başlangıç aşamasını aydınlatıyor.

Bu çalışmada tarihçilerin konuyla ilgili görüşleri tartışılıyor ve eleştiriliyor; günümüzdeki vatan savunmasını anlamak açısından önemli dersler sunuluyor.

Kitap, Atatürk’ün Bütün Eserleri başta olmak üzere Birinci Büyük Savaş konusunda yazılmış yerli-yabancı iki yüze yakın kaynak titizlikle araştırılarak kaleme alınmış.

Kaynak Yayınları, tarihçilerimize ve tarih meraklılarına Birinci Dünya Savaşı konusunda ufuk açan bir kitap sunmaktadır.

(2)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.